2 for 1 op 300+ | 33% Op Bestsellers | Gratis Shaker Bij €50

<h1>Algemene voorwaarden</h1>  

<p> Deze Algemene Voorwaarden en condities (de 'Voorwaarden') reguleren voor de
gebruikers ('u' of 'uw') het gebruik van de website www.myprotein.com (de
'Website') en de relatie met TheHut.com Limited (handelend als Myprotein)
geregistreerd in Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath,
Northwich, Cheshire, UK, CW9 7RA ('wij' of 'ons') (afhankelijk van welke
entiteit een bepaalde order uitvoert). U wordt uitdrukkelijk verzocht de
Voorwaarden zorgvuldig door te lezen omdat deze uw wettelijke rechten en
verplichtingen betreffen. Indien u niet met de Voorwaarden instemt, verzoeken
wij u geen gebruik te maken van de Website. Door een bestelling te plaatsen
bent u gebonden aan onze Voorwaarden. U dient deze Algemene voorwaarden af te
drukken voor eventuele naslag in de toekomst.</p>

<p> Als u
vragen mocht hebben over de Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.</p>

<h2>1. Akkoord</h2>

<p>Middels
het gebruik van de Website geeft u aan akkoord te gaan met de Voorwaarden en
geeft u toestemming aan ons om informatie te verzenden (inclusief bijgewerke
informatie) om informatie van derden te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt
tot, uw betaalkaart of creditcard gegevens om uw identiteit te verifiëren, uw
creditcard te valideren, om een creditcard autorisatie te verkrijgen en om
individuele aankooptransacties toe te staan.</p>

<h2>2. Wijzigingen</h2>

<p>Wij
behouden ons het recht voor om:</p>

<p>Deze
Voorwaarden van tijd tot tijd te actualiseren en zullen u daarvan op de hoogte
stellen middels een passende aankondiging op de Website. Het is uw
verantwoordelijkheid het bestaan van deze wijzigingen te controleren. De
wijzigingen zijn van toepassing op het moment dat deze op de Website worden
aangekondigd. Indien u niet met de gewijzigde Voorwaarden instemt, wordt u
verzocht verder geen gebruik meer te maken van de Website. Indien u wel
doorgaat met het gebruik van de Website na de datum waarop de wijzigingen van
toepassing zijn, geeft u aan akkoord te gaan met de nieuwe Voorwaarden.</p>

<p>De
Website en de inhoud daarvan geheel of gedeeltelijk te wijzigen of in te
trekken (tijdelijk of permanent) zonder u daarvan van te voren op de hoogte te
stellen. U bevestigt dat wij niet door u aansprakelijk gesteld kunnen worden
voor wijzigingen of intrekking van de Website en inhoud.</p>

<p>De
identificatiecode of het wachtwoord dat wij aan U aanbieden, door u uitgekozen
of door ons verstrekt, op te heffen, als wij van mening zijn dat U deze
Voorwaarden niet  heeft
nageleefd.</p>

<h2>3. Registratie</h2>

<p>Door
gebruik te maken van deze website garandeert U dat:</p>

<p>U
wettelijk in staat bent om contracten aan te gaan.</p>

<p>U
minstens 18 jaar of ouder bent.</p>

<p>De
persoonlijke informatie die u moet verstrekken voor registratie in alle
opzichten correct, exact, actueel en compleet is.</p>

<p>U zich
niet uitgeeft voor een andere persoon of andere entiteit.</p>

<p>U ons
onmiddellijk op de hoogte stelt van veranderingen in uw persoonlijke informatie
door contact op te nemen met vertegenwoordigers van onze afdeling klantenservice
via e-mail  of telefoon: 0044 845 094
9889</p>

<h2>4. Privacy Policy</h2>

<p>Wij
zullen al uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en slechts
gebruiken overeenkomstig onze Privacy Policy. Verder zullen wij uw informatie
verwerken overeenkomstig onze Privacy Policy. Door gebruik te maken van onze
Website geeft u toestemming voor deze verwerking en garandeert u dat alle
informatie die door u verstrekt is juist is.</p> 

<p>Als u
winkelt op de Website, zullen wij u vragen om persoonlijke gegevens in te
voeren die nodig zijn om u te kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mail
adres, factuuradres, afleveradres, creditcardnummer en andere
betalingsinformatie. Wij bevestigen dat deze informatie door ons wordt bewaard
overeenkomstig onze registratie bij de Data Commissioner's Office.</p>

<h2>5.
Bescherming van uw veiligheid</h2>

<p>Om te
verzekeren dat uw betaalkaartgegevens niet zonder uw medeweten worden gebruikt,
vergelijken wij naam, adres en andere persoonlijke informatie die u tijdens het
bestelproces aan ons kenbaar hebt gemaakt met de bevoegde databases van derde
partijen.</p>

<p>Wij
nemen het risico op internetfraude erg serieus. Met het oog op het toenemend
aantal frauduleuze creditcardtransacties, worden al onze bestellingen grondig
gecontroleerd met behulp van de reeds verstrekte informatie. De mogelijkheid
bestaat dat we contact met u opnemen voor aanvullende veiligheidscontroles
waarvoor we graag uw medewerking vragen. Frauduleuze transacties worden niet
door ons getolereerd en zullen worden gerapporteerd aan de relevante
autoriteiten. 
</p>

<p>Door het
accepteren van deze Voorwaarden staat u toe dat deze controles uitgevoerd
worden. Tijdens deze controles kan persoonlijke informatie worden getoond aan
agentschappen voor kredietregistratie die deze informatie kunnen aantekenen. U
kunt er zeker van zijn dat dit alleen gebeurt om uw identiteit te bevestigen,
er wordt geen kredietwaardigheid getoetst en uw kredietpositie zal hierdoor
niet aangetast worden. Alle informatie die door u wordt verstrekt zal veilig en
overeenkomstig de Data Protection Act 1998 worden behandeld. 
</p>

<h2>6. Naleving</h2>

<p>De
Website mag alleen voor legale toepassingen op een legale manier worden
gebruikt. U gaat akkoord met naleving van alle wetten, statuten en regelgeving
die van toepassing zijn op de Website en het gebruik daarvan. U gaat ermee
akkoord via de Website: </p>

<p>Geen computervirussen ,
Trojans, worms, logic bombs of andere elementen zoals deze te introduceren of
te verspreiden, die de normale computerprocessen kunnen verstoren, onderbreken
of belemmeren. 
</p>

<p>Geen
enkel materiaal te introduceren of te verspreiden dat lasterlijk, beledigend of
obsceen van aard is. </p>

<p>Geen
onbevoegde toegang tot onze site, de server waarop de site is opgeslagen, of
andere servers, computers of databases die aan onze site verbonden zijn. U zult
de site niet aanvallen via een denial-of-service attack of een distributed
denial-of-service attack. </p>

<p>Door
deze bepaling te overtreden pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer
Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de bevoegde
wetshandhavingsinstanties en met hen samenwerken door uw identiteit aan hen
bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om
onze Website te gebruiken onmiddellijk worden opgeheven. </p>

<p>Wij zijn
niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed
denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal
dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd
materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze Website of het
downloaden van enig materiaal van de Website of van andere sites die aan onze
Website gekoppeld zijn. </p>

<h2>7.
Links met derden</h2>

<p>Voor het
gemak van onze klanten, kan de Website links bevatten naar andere websites of
materialen die buiten ons bereik vallen. Ter informatie vermelden wij niet
verantwoordelijk te zijn voor deze websites of materialen , noch deze te
herzien of te onderschrijven. Wij zijn niet aansprakelijk voor het
privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor veroorzaakte of
vermeend veroorzaakte beschadiging, verlies of overtreding gerelateerd aan het
gebruik van of het vertrouwen op reclame, inhoud, producten, materialen of
diensten die beschikbaar zijn via deze websites of bronnen. 
</p>

<h2>8. Bestellingen</h2>

<p>Alle
bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding en beschikbaarheid. Als de
bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld
via e-mail (of via andere weg als geen e-mail adres is opgegeven) en heeft u de
mogelijkheid te wachten tot het item weer in voorraad beschikbaar is, dan wel
uw bestelling te annuleren. 
</p>

<p>Alle
geplaatste bestellingen zullen worden behandeld als een aanbod de goederen of
diensten van ons te kopen en wij behouden het recht voor om dit aanbod op elk
moment af te slaan. U erkent dat elke automatische ontvangstbevestiging van uw
bestelling die u van ons zou kunnen ontvangen, niet daadwerkelijk hoeft te
leiden tot aanvaarding van uw aanbod om de aangeboden goederen en diensten op
de Website te kopen. Het koopcontract tussen u en ons wordt afgesloten op het
moment dat wij (i) het bedrag van uw betaalkaart, creditkaart, of PayPal  afschrijven en (ii) de artikelen naar u
verzenden of de diensten beginnen, afhankelijk van wat later plaatsvindt, en op
welk tijdstip een e-mail ter bevestiging van het afsluiten van het koopcontract
(‘Bevestiging van verzending’) naar u verzonden wordt. Wij zijn niet verplicht
om goederen of diensten te leveren die onderdeel zijn van uw bestelling totdat
de verzending van deze goederen of diensten is bevestigd in een aparte
Bevestiging van verzending. </p>

<p>Wij
nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen, voor zover dit in onze macht ligt,
om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar in geval van
het ontbreken van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk
gehouden worden voor enig verlies, dat u zou kunnen lijden indien een derde
partij ongeautoriseerde toegang verkrijgt tot de gegevens die u verstrekt hebt
bij het betreden of bestellen via de Website. </p>

<p>De
producten die op de Website worden aangeboden mogen niet gebruikt worden voor
wederverkoop of distributie. Wij behouden ons het recht voor om orders te
annuleren en/of accounts af te sluiten als wij geloven dat er producten besteld
worden in strijd met deze voorwaarde. 
</p>

<p>U draagt
het risico voor de producten zodra ze zijn geleverd aan het afleveradres dat u
hebt opgegeven bij het bestellen van de producten. Wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid wanneer u ons van een onjuist afleveradres hebt voorzien of
wanneer u de producten niet ophaalt van het afleveradres dat u hebt
opgegeven.</p>

<h2>9. Recht
tot annulering</h2>

<p>Wanneer
u goederen of diensten hebt gekocht als consument (dat wil zeggen voor
privégebruik in tegenstelling tot zakelijk gebruik), heeft u het recht om elk
met ons afgesloten contract binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of
diensten te annuleren. </p>

<p>Als u
een contract wilt annuleren op grond van deze clausule, dan: </p>

<p>Dient u
dit te melden door contact met ons op te nemen of te schrijven naar The Hut.com
Limited (handelend als Myprotein), Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way,
Rudheath, Northwich, Cheshire, Verenigd Koninkrijk, CW9 7RA. 
</p>

<p>Dient u
de goederen of diensten in bezit te houden en ervoor te zorgen dat de goederen
of diensten in dezelfde staat gehouden worden als waarin ze afgeleverd werden,
totdat de goederen of diensten door u aan ons teruggestuurd kunnen worden. 
</p>

<p>Wij
zullen u op de hoogte stellen als wij de goederen of diensten wensen op te
halen. De goederen of diensten zullen binnen 28 dagen van ontvangst van uw
annuleringsbericht opgehaald worden en wij zullen de kosten van het ophalen bij
u in rekening brengen. Ook kunt u de goederen of diensten bij ons afleveren
door eerst contact op te nemen met een medewerker van ons klantenservice team
die u de adresgegevens kan verstrekken. (Tel: 0845 094 9889, tussen 8.00 en
18.00 maandag tot donderdag en tussen 9.00 en 17.00 op vrijdag.) 
</p>

<p>Het
bedrag dat u aan ons heeft betaald zal binnen 30 dagen na ontvangst van de
goederen geretourneerd worden. 
</p>

<p>Als u
goederen wilt terugbrengen voor een andere reden (bijvoorbeeld omdat u denkt
dat de goederen kapot of defect zijn), zullen wij de goederen bij aankomst
inspecteren, en in hoeverre wij bevestigen dat deze goederen daadwerkelijk
defect zijn, zullen wij het reparen of vervangen of u de volledige prijs van de
defecte goederen terugbetalen (inclusief de toepasbare leveringskosten en
kosten van het retourzenden). Volg alstublieft onze procedure voor
retourauthorisatie door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.
Neem alstublieft zo spoedig mogelijk contact met ons op en het liefst binnen 3
dagen na ontvangst van de goederen. Als we een teruggezonden item niet als
defect kunnen bestempelen zijn de kosten van het terugsturen voor u. </p>

<p>Details
van uw recht van annulering, en een uitleg over hoe u dit kunt gebruiken,
worden geleverd in de Bevestiging van verzending. Uw andere wettelijke rechten
als consument worden hierdoor niet aangetast. 
</p>

<p> Voor
meer informatie, zie onze retoursbeleid.</p>

<h2>10. Prijs en betaling</h2>

<p>Alle
getoonde prijzen die zijn weergegeven op de website zijn inclusief Engelse BTW
(alleen indien van toepassing) tegen het geldende tarief en zijn correct op het
moment van invoer van de gegevens in het systeem. Wij behouden ons echter het
recht voor om prijzen zonder kennisgeving te wijzigen (deze wijzigingen zullen
echter geen effect hebben op bestellingen waarvan u een Bevestiging van
verzending heeft ontvangen). 
</p>

<p>Als uw
afleveradres zich binnen het Verenigd Koninkrijk bevindt, worden geen extra
belastingen aan u doorberekend. Als uw afleveradres zich buiten het Verenigd
Koninkrijk of Guernsey bevindt, kan het zijn dat u onderworpen wordt aan
invoerrechten en heffingen (inclusief BTW), die worden geheven nadat een
levering het land van bestemming bereikt. Dergelijke extra kosten dienen door u
gedragen te worden. U dient er rekening mee te houden dat het douanebeleid per
land sterk kan verschillen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw lokale
douanekantoor voor verdere informatie. </p>

<p>Betaling
kan worden gedaan middels alle belangrijke betaalkaarten, via uw PayPal
rekening of via iDeal of Klarna. De betaling zal worden afgeschreven van uw
account of rekening op het moment van verzending van de goederen of het
verlenen van de dienst. Indien betaling geschiedt met een creditcard zal een
preautorisatie ter waarde van € 0,01 worden ingehouden tot de kaartuitgever de
betaling valideert. 
</p>

<p>In het
onwaarschijnlijke geval, dat de prijs op de check-out pagina foutief wordt
weergegeven en we dit ontdekken voordat uw bestelling geaccepteerd wordt
overeenkomstig artikel 9, zijn we niet verplicht u de artikelen tegen die prijs
te verkopen. We proberen ons er altijd van te verzekeren dat de prijzen op onze
Website correct worden weergegeven, maar echte fouten kunnen voorkomen. Als we
een fout ontdekken in de prijs van de artikelen die u besteld hebt, laten we u
dit zo snel mogelijk weten en geven u de keuze uw bestelling te herbevestigen
tegen de gecorrigeerde prijs of uw bestelling te annuleren. Als u de bestelling
annuleert en de artikelen al betaald mocht hebben, wordt overgegaan tot
volledige restitutie. 
</p>

<p>U
bevestigt dat de gebruikte betaalkaart, PayPal rekening of bank rekening (als
je iDeal gebruikt) uw eigendom is. Alle kaarthouders zijn onderworpen aan
verificatiecontroles en autorisaties van de kaartuitgever. Indien de uitgevende
instantie van uw betaalkaart weigert of, om welke reden dan ook, geen
toestemming geeft voor de betaling, kunnen wij niet aansprakelijk worden
gehouden voor eventuele vertraging in of het uitblijven van levering. </p>

<p>Indien je
krediet of debiet betaling om enige reden niet verwerkt is, behouden wij het
recht om de betaling opnieuw te proberen verwerken. We zullen je minstens 48u
op voorhand berichten van elke keer dat we de betaling opnieuw proberen te
verwerken door een email te sturen naar het emailadres dat je hebt opgegeven.
Als je niet wil dat we de betaling opnieuw proberen te verwerken, moet je je
bestelling binnen de 48u van het ontvangen van deze email, annuleren.</p>

<p>Kortingscodes
worden alleen toegestaan onder strikte toepassing van voorwaarden en condities
die werden vermeld bij uitgave van de code, zoals toepasbaarheid of maximum
orderwaarde. Maak uzelf deze voorwaarden eigen voordat u een order plaatst,
omdat wij ons het recht voorbehouden orders af te wijzen of te annuleren als
niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, zelfs in het geval dat het bedrag van
uw betaalkaart of bank rekening (als je iDeal gebruikt) afgeschreven is. Als er
tegenstrijdigheden zijn tussen de voorwaarden en condities waaronder de kortingscodes
werden uitgeven en deze algemene voorwaarden en condities, zullen de
voorwaarden en condities voor de kortingscodes de overhand hebben. Een kopie
van de voorwaarden en condities die van toepassing zijn op kortingscodes kunnen
ten alle tijde opgevraagd worden bij onze afdeling klantenservice via
emailadres feedback@myprotein.com, UK Tel. 
44 (0)845 0949 889</p>

<h2>11. Intellectueel Eigendom</h2>

<p>De
inhoud van de Website is beschermd door auteursrecht, merkenrecht, database en
andere intellectuele eigendomsrechten en u erkent dat het materiaal en de
inhoud die als onderdeel van de Website geleverd wordt, in ons eigendom of dat
van onze licentiegevers blijft. </p>

<p>U kunt
de inhoud van de Website op een computerscherm ophalen en weergeven, deze inhoud
opslaan in elektronische vorm op de harde schijf (maar niet op een server of een
ander opslagmedium dat is aangesloten op een netwerk) of een kopie printen van
deze inhoud voor uw eigen persoonlijk, niet -commercieel gebruik, mits u zich
houdt aan alle auteurs- en eigendomsrechten. U mag onder geen beding de
materialen of inhoud van de Website anderszins reproduceren, wijzigen,
kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden. </p>

<h2>12.
Beperking van aansprakelijkheid</h2>

<p>(a)
Overeenkomstog clausule 14, als wij niet aan deze Voorwaarden voldoen zullen
wij alleen aansprakelijk zijn voor schade die u lijdt als gevolg van onze
niet-nakoming (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid),
schending van een wettelijke verplichting of anderszins) die een voorzienbaar
gevolg van het verzuim zijn.</p>

<p>(b) Deze
Voorwaarden bevatten niets dat onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt met
betrekking tot:</p>

<p>(i)
Overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;</p>

<p>(ii)
Fraude of frauduleuze voorstelling;</p>

<p>(iii)
Elke schending van de verplichting met betrekking tot sectie 12 van de Sale of
Goods Act 1979 of sectie 2 van de Supply of Goods and Services act
1982.</p>

<p>(iv)
Gebrekkige producten zoals bedoeld in de Consumer Protection Act 1987. 
</p>

<p>(v)
Iedere opzettelijke overtreding van deze voorwaarden die het recht zou geven om
de overeenkomst te ontbinden.</p>

<p>(vi)Voor
elke kwestie met betrekking tot welke het onwettig zou zijn indien wij onze
aansprakelijkheid uitsluiten of trachten uit te sluiten.</p>

<p>Gebruik
van de website</p>

<p>De
Website wordt aangeboden op een 'zoals verschijnend' en 'zoals beschikbaar'
basis zonder verdere verklaring of bevestiging. Wij geven geen garanties,
uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de Website en het gebruik
ervan. U erkent dat wij de veiligheid of privacy van de Website en door u
verstrekte informatie niet kunnen garanderen en daarvoor niet verantwoordelijk
kunnen worden gehouden. Risico's geassocieerd aan het gebruik van het internet
komen voor uw rekening.</p>

<p>Hoewel
we zullen proberen dat het beschikbare materiaal op de Website correct,
gerenommeerd en van hoge kwaliteit is, kunnen we geen verantwoordelijkheid
aanvaarden indien dit niet het geval is. Wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor
eventuele fouten, weglatingen of resultaten verkregen uit het gebruik van
dergelijke informatie of voor eventuele technische problemen die u zou kunnen
ervaren via de Website. Als we op de hoogte worden gebracht van onjuistheden in
het materiaal op de Website zullen we proberen om deze zo snel als
redelijkerwijs mogelijk te corrigeren.</p>

<p>In het
bijzonder wijzen wij alle verplichtingen af in verband met het
volgende:</p>

<p>onverenigbaarheid
van de Website met uw apparatuur, software of
telecommunicatieverbindingen;</p>

<p>technische
problemen met inbegrip van fouten of onderbrekingen van de Website;</p>

<p>ongeschiktheid,
onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de Website; en</p>

<p>ontoereikendheid
van de Website om aan uw eisen te voldoen.</p>

<p>In zover
als mogelijk toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, gaat u ermee
akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor
gevolgschade of incidentele schade (beide termen omvatten, zonder beperking,
zuiver economische schade, winstderving, verlies van bedrijfsinformatie ,
verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en
verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of straffende schade die
voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan de Website.</p>

<h2>13.
Verbreking</h2>

<p>Als een
onderdeel van de Voorwaarden wordt geacht onwettig, nietig of om enige reden
onuitvoerbaar te zijn, dan wordt die bepaling verbroken van de Voorwaarden,
maar doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige
bepalingen van de Voorwaarden. 
</p>

<h2>14. Verklaring van afstand</h2>

<p>Geen
enkele verklaring van afstand door ons kan worden geïnterpreteerd als een
verklaring van afstand voortkomend of volgend op bepalingen in de Voorwaarden.
</p>

<h2>15.
Volledige overeenstemming</h2>

<p>Deze
Voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst die tussen u en ons
bereikt wordt. 
</p>

<h2>16. Recht en Bevoegdheid</h2>

<p>Deze
voorwaarden worden gereguleerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met
de wetten van Engeland en Wales en eventuele geschillen zullen uitsluitend
worden beslecht door Engelse rechtbanken. 
</p>

<h2>17. Myprotein Online Price Beater</h2>

<p>Producten
die worden aangegeven bij onze Price Beater:</p>

<p>1.
Moeten dezelfde kwaliteit ingrediënten bevatten.</p>

<p>2.
Moeten in het Verenigd Koninkrijk zijn.</p>

<p>3. Wij
moeten de aanbieding kunnen verifiëren.</p>

<p>4. Het
product op de site met de lagere prijs moet op voorraad zijn en op die dag
verzonden kunnen worden. Nabestelling zullen niet gematched worden en ook
evenaren wij geen items die niet op voorraad zijn.</p>

<p>5. Het
product moet een nieuw product zijn en niet onderdeel zijn van een opruiming en
mag ook niet afgeprijsd zijn wegens schade of verouderd zijn.</p>

<p>6.
Andere kortingscodes kunnen niet gebruikt worden bij items die gematched
worden.</p>

<p>7. De
aanvraag moet gedaan worden VOORDAT u een bestelling plaatst. Wij zullen geen
price match doen na afloop van het doen van een bestelling,</p>

<p>8. Wij
behouden het recht om ‘speciale aanbiedingen’uit te sluiten.</p>

<p>9. Wij
kunnen alleen enkele producten matchen en geen producten die in combinatie worden
verkochten.</p>

<p>10. Het
bedrijf moet al minstens 6 maanden handel drijven en online betalingen kunnen
accepteren, anders wordt de beslissing aan onze keuze overgelaten.</p>

<p>11. Het
product moet ‘like-for-like’zijn (formaat, smaak en kwaliteit). Pro rata
matchen worden aan onze keuze overgelaten.</p>

<p>12. Wij
behouden het recht om de prijs niet te evenaren/verslaan als wij deze niet
vergelijkbaar of eerlijk vinden.</p>

<p>13. Wij
behouden het recht om deze dienst zonder voorafgaande kennisgeving te
verwijderen.</p>

<p>14. Wij
zijn niet in staat om Myprotein producten die door derden worden aangeboden te
evenaren.</p>

<p>15. Onze
beslissing is definitief.</p>

<h2>18.
Reviews</h2>

<p>Als u
een review instuurt, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij,
eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig te licenseren recht op het wereldwijd
gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van
afgeleide creaties, distribueren en vertonen van dergelijke inhoud in alle
media. 
</p>

<p>U
verleent ons en alle onderdelen van Myprotein het recht om daarbij de naam te
gebruiken die u zelf hebt aangegeven, als daarvoor gekozen wordt. 
</p>

<p>U
verklaart afstand te doen van uw recht als auteur erkent te worden van
dergelijke inhoud en uw recht om bezwaar te maken indien afbreuk gedaan wordt
aan dergelijke inhoud. 
</p>

<p>U stemt
ermee in alle verdere handelingen uit te voeren die nodig zijn voor het
perfectioneren van één van de bovengenoemde door u aan ons verleende rechten,
met inbegrip van de uitvoering op ons verzoek van aktes en documenten. </p>

<p>U
verklaart en garandeert dat u zelf alle rechten bezit of anderszins de controle
heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst. En u verklaart dat op de
datum dat de inhoud of het materiaal aan ons en alle onderdelen van Myprotein
wordt voorgelegd:</p>

<p>De
inhoud en het materiaal juist is;</p>

<p>Het
gebruik van de inhoud en het materiaal dat u aanlevert, niet in strijd is met
de van toepassing zijnde richtlijnen en dat geen letsel aan een persoon of
entiteit veroorzaakt wordt (inclusief dat de inhoud of het materiaal niet
lasterlijk is). U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren tegen alle vorderingen
door derde partijen die voortkomen uit of in verband met een overtreding van
één van deze garanties.</p>

<p>Winnaars
van een review-wedstrijd zullen via e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien
niet binnen 20 dagen op ons e-mail bericht wordt geantwoord zal dat ertoe
leiden dat de prijs wordt verbeurd.</p>

<p><br></p>

<p><br></p><!--StartFragment-->

<h2 style="color: rgb(73, 95, 115);background-color:
rgb(255, 255, 255);">19. VERWIJZINGSPROGRAMMA</h2>

<p
style="color: rgb(114, 131, 145);background-color: rgb(255, 255,
255);">Afhankelijk van de onderstaande voorwaarden is het mogelijk dat
je ‘krediet’ kunt verdienen voor deze Website door het verwijzen van nieuwe
klanten naar ons door een verwijzingslink en/of verwijzingscode die wij je
leveren (het “Verwijzingsprogramma”). Je bent gerechtigd deel te nemen als een
‘verwijzer’ in dit Verwijzingsprogramma als je in het verleden bestellingen
hebt geplaatst op deze Website.</p>

<p
style="color: rgb(114, 131, 145);background-color: rgb(255, 255,
255);">Een nieuwe klant is een natuurlijk persoon die voorheen nog geen
bestelling heeft geplaatst bij ons (een "Verwijsde"). Als de
Verwijsde een account heeft op de Website maar voorheen nog geen bestelling
heeft geplaatst dan kan hij/zij alleen meedoen door het gebruik van de
‘Verwijzingslink’. Als de Verwijsde al een account heeft op de Website dan is
hij/zij niet gerechtigd deel te nemen aan het Verwijzingsprogramma door middel
van de ‘Verwijzingscode’ (ongeacht of hij/zij voorheen een bestelling heeft
geplaatst).</p>

<p
style="color: rgb(114, 131, 145);background-color: rgb(255, 255,
255);">Als de Verwijsde op de verwijzingslink heeft geklikt dan wordt
de kortingscode automatisch toegepast in het betaalproces. Als de Verwijsde een
verwijzingscode gebruikt moet hij/zij deze zelf invullen bij het betaalproces
in de winkelmand.</p>

<p
style="color: rgb(114, 131, 145);background-color: rgb(255, 255,
255);">Om enig twijfel te voorkomen; het krediet dat is gegenereerd
door het Verwijzingsprogramma mag alleen besteedt worden op deze Website. De
Verwijzer en Verwijsde zijn beiden niet gerechtigd om op een andere manier dan
aangegeven betaling te ontvangen met betrekking tot het krediet. Het krediet is
niet inwisselbaar voor geld. Het krediet dat verkregen is door het verwijzen
van een persoon is in geen enkele manier overdraagbaar.</p>

<p
style="color: rgb(114, 131, 145);background-color: rgb(255, 255,
255);">Je ontvangt het krediet op je account 3 dagen nadat de Verwijsde
zijn/haar bestelling is verzonden. Als de Verwijsde zijn/haar bestelling
annuleerd, met welke reden dan ook, binnen 3 dagen nadat het verzonden is, ben je
niet gerechtigd voor enig krediet. Je ontvangt je krediet in de standaard
valuta van de Website.</p>

<p
style="color: rgb(114, 131, 145);background-color: rgb(255, 255,
255);">Al het krediet dat na 12 maanden na het verkrijgen door het
Verwijzingsprogramma niet is gebruikt zal verlopen.</p>

<p
style="color: rgb(114, 131, 145);background-color: rgb(255, 255,
255);">De Verwijsde moet een bestelling plaatsen met het minimum bedrag
dat op de Website staat van tijd tot tijd.</p>

<p
style="color: rgb(114, 131, 145);background-color: rgb(255, 255,
255);">Alle afgeprijsde producten en abbonnements aanbiedingen en
&nbsp;doen niet mee aan het Verwijzingsprogramma. Als je participeert aan
het Verwijzingsprogramma dan ben je niet gerechtigd om te participeren aan andere
affiliate programma’s, cash-back aanbiedingen en/of andere soortgelijke
aanbiedingen.</p>

<p
style="color: rgb(114, 131, 145);background-color: rgb(255, 255,
255);">Wij zijn gerechtigd om krediet van je account te verwijderen als
wij geloven of verdenkingen hebben dat het gebruik van het Verwijzingsprogramma
frauduleus is, misleidend is of niet voldoet aan bovenstaande
voorwaarden.</p><!--EndFragment-->

<p><br></p>

<p><br></p>2019 © The Hut.com Limited, a company registered in England and Wales (company number 05016010) whose registered address is Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ.